Webb till Igelströms begravningsbyrå

  • Webbdesign
  • Webbutveckling

Efter många år i begravningsbranschen i Kristinehamn startade Patrik en egen begravningsbyrå där fokus ligger på det personliga mötet.

Efter att Patrik Igelström arbetat många år i branschen såg han att önskemålen kring en begravning kan vara väldigt olika och att det är många beslut som ska fattas i en sorglig tid. Det personliga mötet har blivit allt viktigare där begravningen planeras enligt den avlides önskemål. Patriks vision är att man tillsammans utformar den högtid en begravning ska vara oavsett vilken livssyn man har och att han finns till hjälp genom hela processen - både före, under och efter begravningen.

Vårt uppdrag innebar att bygga en webb som skulle gå i linje med hans önskemål och vision. Den skulle upplevas som trovärdig och personlig samt informera kunden om de tjänster han erbjuder.